Dessa grupper kom med!

6 januari, 2018 21:09

Här är de grupper som fick plats i årets Gotland360 och på den sträcka de önskat i första hand:
#2, #5, #7, ,#9, #11, #15, #17, #23, #26, #27, #31, #32 och #33.
Alla som valt Holmhällar250 som förstahandsalternativ har fått plats där.
Dessutom har de som valt Holmhällar250 som reservalternativ i dessa grupper fått plats där:
#1, #3, #10, #12 och #25.
Holmhällar250 är ännu inte fyllt, fattas ca 60 deltagare, och därför kör vi en andra chans lördag den 3 februari på samma sätt som idag. Så chansen finns fortfarande!

Tillbaka