Årsmötet för cykelklubben Gotland360

6 februari, 2018 6:26

I måndags den 5 februari så hade vi årsmöte för föreningen Gotland360. Det skedde i källarvalven på mysiga Hedbergs Bok&Musikcafé i Visby. 18 st deltog plus en via skype. Vi startade såklart med att prova de goda mackorna innan förhandlingarna startade.
Årets verksamhetsberättelse, ekonomiska redogörelsen och revisorernas utlåtande gjorde att styrelsen förklarades att få full ansvarsfrihet för det gångna året. Därefter följde en lång diskussion om hur verksamheten skall skötas från och med nästa år dvs 2019, fast dessa tankegångar får ni vänta med tills ett beslut är taget i frågan.
Till ny styrelse valdes:
Tommy Blomgren, ordförande
Philip Willners, kassör
Lena Jacobsson, sekreterare
Göran Wiberg, ledamot som sitter kvar
Bosse Bergman, ledamot som också sitter kvar
Ingemar Hemph och Pontus Barck, suppleanter
Till revisorer valdes sittande L-O Larsson och Anders Fransson
Valberedningen består ännu av Stefan Wahnström och Roland Ullmark
Efter mötet så avtackades Henrik Broén, Fredrik Emdén, Pontus Barck och Branko Ukusic med varsitt presentkort på deltagande på Gotland360 Bike Camp i Slite i maj. Det är de värda efter allt jobb och engagemang för föreningen under dessa år på styrelseposterna. Tack skall ni ha, grabbar!

Tillbaka